Hur mår ditt företag?

Ta fram en gemensam hälsopolicy

Vill ni ta fram en gemensam hälsopolicy för företaget eller avdelningen? En plan för att må bättre och prestera optimalt. När saker inte fungerar på en arbetsplats finns det många faktorer som spelar roll. En viktig del är hälsan. Och det kan handla om allt från sömn, träning och kost till en ren arbetsmiljö.

När ni är redo att jobba med dessa frågor på din arbetsplats så finns jag här för er. Jag gör en djupdykning i personalhälsan och återkommer till er med en handlingsplan med konkreta och effektiva förslag på hur ni med enkla medel kan förbättra välbefinnandet på er arbetsplats.

Allt utgår från tillgänglig forskning om hälsa och jag samarbetar med psykologer, hälsopedagoger, andra coacher och managementkonsulter för att ta fram det allra bästa för just er.